Inna Kotchetkova

Inna Kotchetkova

PhD student, Sociology Department, University of York